Pióro komputerowe stymuluje mózg lepiej niż pisanie na klawiaturze

Potęga pióra komputerowego została potwierdzona naukowo. Okazuje się, że notatki cyfrowe sporządzane na komputerze odręcznie za pomocą pióra, mają znaczącą przewagę nad tymi spisanymi na klawiaturze, biorąc pod uwagę efektywność uczenia się. Tak wynika z nowych badań nad funkcjonowaniem mózgu, przeprowadzonych przez czołowych światowych naukowców: Audrey van der Meer oraz Ruuda van der Weel z Norweskiego Instytutu Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim, uchodzącego powszechnie za kuźnię noblistów.

W badaniach Microsoft Surface Brain Research przeprowadzonych przez Uniwersytet w Trondheim wzięła udział grupa 20 studentów studiów licencjackich i magisterskich, w wieku 21-25 lat. Badania zrealizowano w marcu i maju 2016 roku.

Audrey van der Meer i Ruud van der Weel - eksperci w dziedzinie neuropsychologii - przeprowadzili badanie, którego celem było ustalenie, czy między odręcznym sporządzaniem notatek za pomocą pióra komputerowego a pisaniem na klawiaturze występują jakieś różnice w aktywności mózgu, mogące wpływać na zdolność uczenia się. Zainspirowani poprzednimi badaniami, które sugerowały, że ręczne robienie notatek pogłębia proces przetwarzania informacji, zrealizowali dwumiesięczny projekt badawczy z udziałem 20-osobowej grupy studentów.

W ramach badań poproszono studentów o wykonywanie trzech różnych zadań: pisania na klawiaturze, pisania ręcznego oraz rysowania w popularnej grze rodzinnej Pictionary™ (Hasbro, 1985).

Studenci wykonywali zadania na urządzeniach Microsoft Surface Pro 4 z piórem Surface Pen, nosząc "czapki" zawierające ponad 250 czujników, wykrywających aktywność fal mózgowych.

Wyniki badań jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia naukowców: pisanie i rysowanie za pomocą pióra komputerowego angażowało inne części mózgu, niż pisanie na klawiaturze komputerowej. Podczas sporządzania odręcznych, cyfrowych notatek, bardziej aktywne okazywały są położone głębiej obszary mózgu. To zaś, jak ustalono w poprzednich badaniach, bardzo pozytywnie wpływa na proces uczenia się.

Wyniki podkreślają potęgę pióra komputerowego w czasach, w których wielu studentów robi notatki wyłącznie za pomocą laptopów. Dlatego też naukowcy z Uniwersytetu w Trondheim zalecają, aby w miarę możliwości ponownie wprowadzać odręczne sporządzanie notatek na komputerach w klasach na całym świecie.

Mam szczerą nadzieję, że nasze badania przyczynią się do popularyzacji notatek cyfrowych sporządzanych za pmocą pióra komputerowego i że powrócą one do klas - mówi Audrey van der Meer, profesor neuropsychologii na Wydziale Psychologii NTNU - Zdołaliśmy wykazać, że kiedy rysujemy lub piszemy piórem na ekranie, zamiast pisać na klawiaturze, aktywność przejawiają inne obszary mózgu. Ta różnica aktywności jest naprawdę istotna i mówi nam, że rysowanie lub pisanie piórem pozwala mózgowi przetwarzać informacje i uczyć się w znacznie efektywniejszy sposób - dodaje naukowiec.

Wnioski płynące z tych badań mają kluczowe znaczenie zarówno dla pedagogów, jak i uczniów - twierdzi Alexa Joyes, Dyrektor ds. Polityki, Uczenia i Nauczania w Microsoft - Jeszcze kilka lat temu wydawało nam się, że to skromne pióro komputerowe niebawem zniknie ze świata, który wpadł w obsesję na punkcie klawiatur. Dzięki temu badaniu widać jednak wyraźnie, że pióro komputerowo jest dziś praktycznie nieodzownym elementem w edukacji. Jest w zasadzie tak samo ważne, jak dla pokoleń przed nami. Nie powinno chyba dziwić, że to, co przychodzi nam naturalnie, czyli czynność pisania i rysowania, najlepiej pomaga nam zdobywać wiedzę i ją utrwalać - dodaje Alexa Jones.

W badaniach wykorzystano dwa komputery Microsoft Surface Pro 4, z klawiaturą Type Cover oraz piórem Surface Pen. Dane wygenerowane przez uczestników badania były przechowywane w aplikacji Microsoft OneNote i wykorzystywane do późniejszych analiz.

Centrum Prasowe Microsoft


data ostatniej modyfikacji: 2016-07-18 09:34:24
Komentarze
 
Polityka Prywatności