Znajomość podstaw psychologii poprawia wyniki w nauce

Studenci biorący udział w zajęciach z zakresu psychologii osiągają lepsze wyniki w nauce i chętniej kontynuują kształcenie - wskazują rezultaty badań naukowców z USA, o których informuje serwis internetowy EurekAlert.

Eksperyment został przeprowadzony przez prof. Bruce''a Tuckmana z
Ohio State University w grupie 226 studentów. Wszyscy badani
rozpoczęli 10-tygodniowe zajęcia z zakresu psychologii  poświęcone
strategiom osiągnięć. Miały one na celu motywowanie  młodych ludzi
do nauki. Grupa kontrolna objęła 226 studentów, którzy nie brali
udziału w podobnych zajęciach.

Po zakończeniu kursu porównano wyniki w nauce studentów z obu
grup. Okazało się, że dzięki znajomości zasad psychologii
podopieczni prof. Tuckmana uzyskali wyższą semestralną średnią
ocen niż ich koledzy. Co więcej, ich średnia poprawiła się w
porównaniu z poprzednim semestrem, w czasie którego nie brali
udziału w zajęciach z psychologii.

Uczestnicy kursu mieli też lepszą motywację do kontynuowania
nauki - oszacowano, że 77 proc. uczestników kursu powróciło na
studia w kolejnym roku, a w grupie studentów, którzy nie wzięli
udziału w zajęciach naukę kontynuowało 63 proc.

Zdaniem prof. Tuckmana, znajomość zasad psychologii pomaga
studentom zyskać większą pewność siebie, uczyć się
odpowiedzialności i radzenia sobie z życiowymi problemami.

Ważnym elementem programu zajęć opracowanych przez prof. Tuckmana
jest motywacja do nauki. Ma to zwiększać u młodych ludzi chęć
zdobywania wiedzy, a w efekcie wpłynąć na poprawę ich wyników w
nauce. Innym elementem jest z kolei psychologia uczenia się, która
porusza takie aspekty kształcenia, jak zdobywanie wiedzy z
książek, przygotowywanie się do egzaminów czy pisanie prac.

Program realizowany jest przy wykorzystaniu zestawu nowoczesnych
technik komputerowych. Oprócz korzystania z podręczników i
wysłuchiwania wykładów, studenci muszą w ograniczonym czasie
wykonać ponad 200 zadań na komputerze. "Studenci zyskują w ten
sposób wartościową umiejętność odpowiedniej organizacji czasu
pracy" - mówi Tuckman.

Wyniki eksperymentu przedstawiono w trakcie dorocznego spotkania
Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów i w Toronto. (PAP)


Komentarze
Ostatnie:
6.02.2009 10:04
Dodał(a): ~Aira
Mogliby u nas zorganisować takie testy. Chętnie wzięłabym w nich udział.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności